Testcenter

Er du i tvivl om, hvorvidt din plastfraktion er rentabel for genanvendelse?

På vores vaske- og sorteringsanlæg kan vi køre en test af din fraktion med det formål at fastslå sammensætning og identifikation af plasttyper, herunder MFI og FT-IR analyse.

Vi tilbyder også at lave en manuel sortering af en mindre usorteret batch med henblik på at fastslå sammensætningen af fraktionen.

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS