CO2 beregner

Dansk Affaldsminimering kan nu beregne den præcise emissionsfaktor for hvert kilo plast vi sælger!

For fremtiden kan vi nøje beregne, hvad klimaaftrykket er for hvert batch vi producerer. Og for vores kunder bliver det nemmere at komme i mål med grønne regnskaber, reduktioner og bæredygtige indsatser, når de sammen med tilbuddet eller på fakturaen får opgivet CO2 beregningen på den aktuelle plast.

Beregningen tager højde for de processer, vi har anvendt for at oparbejde plasten, ligesom emissionsfaktoren på håndteringen før vi modtager den, dvs. selve indsamlingen af plastaffaldet fra såvel kommuner som erhverv er medregnet. Vi har også taget højde for andre CO2-udledninger, så som spildevandsafledning og vores belysning i administrationen.

Læs mere om CO2 beregneren og datagrundlag her

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS