Hele vores forretningside og -strategi hviler på de værdier, der knytter sig til CSR, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Vi er optaget af at skabe både strategiske og forretningsmæssige fordele ved at bidrage til Verdensmålene.

Vores fokus er på mål 12 

I plastindustriens leverandørkæde kan vi som underleverandør af regenereret emballageplast fra de danske husholdninger understøtte plastproducenterne, når de skal sadle om til en bæredygtig og cirkulær forretningsmodel.

Samtidig arbejder vi naturligvis på de interne linjer med at optimere produktionsprocesser og energieffektivisering. Læs mere om vores ressourceprofil her

Opgaven kræver samarbejde i alle led

Vi er godt i gang. Men der ligger en kæmpe opgave, som vi ikke kan løfte alene. På den ene side udvikling af innovative teknologiske løsninger og på den anden side stimulering af den konkrete efterspørgsel på genbrugsplast fra producenter, designere og forbrugere. Og endelig at lovgivningen både understøtter og stiller krav om bæredygtige produkter.

Derfor ligger der i vores DNA både åbenhed, vilje og lyst til at indgå i videndeling og udvikling med både kunder, forskere, embedsfolk, designere og andre nysgerrige..  

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS