Resourceprofil

I Dansk Affaldsminimerings bæredygtige forretningsmodel indgår en ressourceprofil. Dén er vores aktuelle redskab til fastlæggelse af både strategi og handleplaner.

Opsummerede mål er

  • Forbedre inputmateriale via offentlige instanser der er ansvarlig for sorteringen af plast i Danmark, så vi kan øge mængden af højkvalitets output
  • Nedbringe energi- og vandforbrug i forhold til output
  • Forbedre sorterings- og vaskeprocesser for at øge udnyttelsesgraden fra nuværende 55 % til 91 %
  • Forbedre processer for at opnå renere materialefraktioner
  • Øge branding af de miljømæssige fordele ved brug af genanvendt plast
  • Udarbejde intern dokumentation og materialetests, så vores råvare kan indgå i miljøcertificerede produkter

Til nærmere uddybning – se vores Roadmap

Roadmap

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS