Affaldssække

Samarbejdspartner: NC Miljø, Heden

Netto butikkernes forurenede emballageplast er først udsorteret som et såkaldt reject hos NC Miljø. I stedet for, som tidligere at sende rejectet til forbrænding, modtager vi plasten, neddeler den yderligere og renser den fri for de sidste organiske rester i vores renseanlæg. Efter omsmeltning og pilletering er den klar til at indgå i en ny produktion af Nettos bæredygtige affaldssække.

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS