Rådgivning

Har du brug for konkret input, kvalificering eller gode ideer, der kan omsættes til handling i din affaldsplanslægning?

Kim Dalsgaard tilbyder direkte rådgivning og sparring med en praksisnær og dialogbaseret tilgang.

Det gælder ved såvel optimering af eksisterende som ved planlægning og valg af nye effektive affaldsløsninger, og hvor fokus er på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Hans praktiske erfaring i affaldsbranchen gennem 8 år og hans ekspertise spænder lige fra opdeling af sorteringsfraktioner til design eller ombygning af sorteringsanlæg.

Kommuner

Målet er at bistå kommunerne med kvalificering af den kommende Affaldsplan 2020

 • Øget genvinding og genanvendelse af det indsamlede affald
 • Indsamlings- og behandlingsmetoder
 • Korrekt sortering i fraktioner, der kan markedsafsættes
 • Design, anlæg og projektering af genbrugspladser
 • Optimering af affaldsbehandlingsanlæg
 • Praktiske og brugervenlige løsninger

Kontakt os for en første uforpligtende dialog, så vi i fællesskab kan definere problemfelt og omfang.

Erhverv

Målet er en effektiv og bæredygtig affaldshåndtering med et minimum af udgifter

 • Affaldsplanlægning og -håndtering
 • Korrekt sortering i fraktioner, der kan finde afsætning i genanvendelsesindustrien
 • Muligheder for genvinding og genanvendelse af eksempelvis brugt emballage og produktionsspild
 • Praktisk indretning og logistik
 • Afsætningsmuligheder

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS